Objavljeno

Lov u Lici

Hrvatska je zemlje bogate lovačke tradicije, atraktivnih lovnih područja i raznolike divljači. Jedna je od rijetkih mjesta na starom kontinentu, gdje obitavaju  medvjed, vuk i ris.

 Apartmanima Laura Dopustite nam da Vam pokažemo lovišta koja su Vam na domak Apartmanima Laura.
Za Vas smo u prilici  sve organizirirat!!!

Na pr. lovni turizam predstavlja značajnu turističku ponudu u Lici. Ta bogata lovišta udaljena  su samo 30-ak km od Apartmana Laura.
Raznolikost divljači ne privlači samo lovce u lovišta na ovom području, već i njihove pratioce kao i ljubitelje foto safarija u potrazi za izvanrednim pejzažima i fotografijama flore i faune.
To je vrlo zanimljivo bilo da dolazite sami, sa prijateljima ili sa obitelji. Svi će svakako uživati!!! Doživjet ćete nešto neponovljivo i jedinstveno!

U predjelima niske šume, na poljima i u kršu žive jelen lopatar, zec, lisica, kuna i jazavac, dok u visokim šumama podložnim kontinentalnoj klimi možemo naći jelena, srnu, vuka, divlju svinju, divlju mačku, risa i medvjeda.

U planinskom kršu nalazimo divokozu, muflona i kozoroga, dok je pernata divljač zastupljena sa divljim golubom, jarebicom, fazanom, prepelicom, šljukom, kamenjarkom, divljom guskom, divljom patkom, velikim tetrijebom i sl.

Na području cijele Hrvatske, pa tako i u Lici, lovstvo i lovni turizam posebno su regulirani, stoga je neophodno da se lovcima i njihovoj pratnji pridruži službena osoba u vidu lovočuvara ili vlasnika lovne licence za pojedino lovište.